Licentie Tienerwerkmethode 3e jaar

Jaargang 3 bevat:

  1. Een kennismakingsles
  2. 6 thema’s die opgedeeld zijn in twee lessen (dus 12 lessen). Je bent twee lessen bezig met één thema. Zo kun je in de tweede les dieper ingaan op het thema.
  3. Per thema een Doe maar les, waar de tieners praktisch aan de slag gaan met het bijbehorende thema.
  4. Toegang tot losse lessen. Extra materiaal.

Met deze licentie kunnen de jeugdwerkers van de gemeente een jaar lang de lessen en het bijbehorend materiaal via de website inkijken en gebruiken.

Hieronder een overzicht van alle thema’s van de derde jaargang. Per les wordt er een korte toelichting gegeven.

 100,00

Kennismakingsles

 

Thema 1: Leven met God

Les 1: In deze les denken de tieners na over wat het inhoudt als je een leven met God hebt. Dit doen we a.d.h.v. verschillende bijbelfiguren.
Les 2: In deze les zien de tieners dat een leven met God betekent dat je God op de eerste plaats zet, wat het ook mag kosten zoals bij Daniëls vrienden. Een leven met God is ook, dat je veel tijd met God doorbrengt, zoals bij Daniël en dat je God betrekt bij je plannen/ dagelijks leven, zoals bij Nehemia.

Thema 2: Je identiteit in God

Les 1: In deze les zien de tieners dat wij bijna goddelijk, naar Gods beeld zijn gemaakt. En dat God alle mensen vanaf het begin geweven heeft in de baarmoeder en al wist hoe ze zouden worden. Hij kent ze van binnen en van buiten.
Les 2: De tieners zien, dat door de zonde het beeld van God in ons vertroebeld is. Ondanks onze zondige natuur kunnen wij leven als heilige mensen, zodat het beeld van God weer zichtbaar wordt in ons leven.

Thema 3: De Bijbel

Les 1: In deze les zien we hoe de Bijbel ontstaan is en hoe de Bijbel opgebouwd is en dat de Bijbel betrouwbaar is doordat de overleveringen, de ooggetuigen en Jezus zelf de Bijbel betrouwbaar noemen.
Les 2: In deze les gaat het erom dat ze zien dat de Bijbel door Gods Geest geïnspireerd is en daardoor Gods Woord aan ons is en hoe ze met de Bijbel om kunnen gaan.

Thema 4: Leven zoals Jezus

Les 1: De tieners zien dat de wil van de Vader doen, het uitgangspunt is van een leven zoals Jezus. Daarnaast hoort bij een leven zoals Jezus, dat je je laat dopen en anderen helpt.
Les 2: De tieners zien dat ‘leven zoals Jezus’ is, dat je altijd bereid bent om te helpen, dat je veel tijd doorbracht in gebed, dat je een dienende houding hebt en dat je zichzelf geeft uit liefde voor de mens.

Thema 5: Hoe lees je de Bijbel

Les 1:  In deze les zien de tieners hoe God zelf ervoor zorgt dat het evangelie bij de heidenen komt. Vooral Paulus en Petrus reisden de wereld door en hebben overal het evangelie gebracht.
Les 2: In deze les krijgen de tieners de gelegenheid om te kiezen of ze bij Gods gezin willen horen.

Thema 6: Jouw toekomst

Les 1: De tieners zien dat Jezus naar de aarde is gekomen om onze zonden weg te nemen, zodat wij later voor eeuwig met Hem kunnen leven en ontdekken wat Jezus’ rol nu nog is.
Les 2: De tieners zien dat bij Jezus’ terugkomst, Hij de gelovigen meeneemt en er een nieuwe aarde komt, maar dat je nu de tijd krijgt om je klaar te maken om de bruidegom te ontmoeten.

Andere suggesties…

Krachtige leerplannen

Coachende rol kinder- en jeugdwerkers

Volledig online voorbereiden