Licentie Tienerwerkmethode 2e jaar

Jaargang 2 bevat:

  1. Een kennismakingsles
  2. 6 thema’s die opgedeeld zijn in twee lessen (dus 12 lessen). Je bent twee lessen bezig met één thema. Zo kun je in de tweede les dieper ingaan op het thema.
  3. Per thema een Doe maar les, waar de tieners praktisch aan de slag gaan met het bijbehorende thema.
  4. Toegang tot losse lessen. Extra materiaal.

Met deze licentie kunnen de jeugdwerkers van de gemeente een jaar lang de lessen en het bijbehorend materiaal via de website inkijken en gebruiken.

Hieronder een overzicht van alle thema’s van de tweede jaargang. Per les wordt er een korte toelichting gegeven.

 100,00

Kennismakingsles

 

Thema 1: Gods plan met jou

Les 1:  In deze les denken de tieners na over wat het inhoudt als je een plan hebt in je leven.
Les 2: In deze les zien de tieners dat God een algemeen plan heeft met hun leven, namelijk dat ze Hem dienen, volgen, gehoorzamen en zich door Hem laten leiden. Maar ook een specifiek plan.

Thema 2: Zonde

Les 1: In deze les denken de tieners na over wat zonde is, hoe het tot stand is gekomen en wat de gevolgen ervan zijn. Door de zonde is er een scheiding ontstaan tussen God en de mensen, maar wij hoeven door Jezus’ offer niet meer te zondigen. Dus we hoeven de dingen die in Kolossenzen staan niet te doen.
Les 2: De tieners zien hoe Petrus en hoe Judas omgaat met zonde. En de tieners zien wat de Bijbel leert over hoe ze zich als christenen zouden moeten gedragen.

Thema 3: Gebruikt worden door God

Les 1: In deze les zien we wanneer God iemand gebruiken kan.
Les 2: In deze les zien ze dat God David gebruikt om de vijand te verslaan, omdat hij op God vertrouwt en dat ondanks Davids fouten, hij vergeving vraagt en God wil blijven gehoorzamen. Zijn hart gesteldheid is goed.

Thema 4: Superhero

Les 1: In deze les zien de tieners dat Jezus volledig God is (God besluit om de gedaante van een mens aan te nemen) en volledig mens (alleen iemand die God is, heeft goddelijke macht en gezag om mensen hun zonden te vergeven). Door zijn mens-zijn kan Jezus ons begrijpen.
Les 2: In deze les zien de tieners dat door Jezus’ sterven Hij de zonde heeft overwonnen, zodat we eeuwig leven ontvangen.

Thema 5: Kiezen voor God

Les 1: In deze les zien we wat het betekent als we kiezen voor God.
Les 2: In deze les zien we dat Jehu God gehoorzaamt, maar niet met heel zijn hart dient. Joas had goede raadgevers die hem leerden voor God te kiezen, waardoor hij God ging dienen. Hizkia kiest voor God en vertrouwt op God. Josia neemt zich voor om God te dienen en haalt de afgoden weg. Hij ‘vreest God’.

Thema 6: Teamwork

Les 1: In deze les zien we dat de Heilige Geest een persoon is en wat de Heilige Geest doet.
Les 2: In deze les zien we dat het belangrijk is, dat je je door de Geest laat leiden. Als Hij de weg mag wijzen, zul je vanzelf leren naar Zijn stem te luisteren en gaat Hij Zijn vrucht in jou ontwikkelen.

Andere suggesties…

Krachtige leerplannen

Coachende rol kinder- en jeugdwerkers

Volledig online voorbereiden