Licentie Tienerwerkmethode 1e jaar

Jaargang 1 bevat:

  1. Een kennismakingsles
  2. 6 thema’s die opgedeeld zijn in twee lessen (dus 12 lessen). Je bent twee lessen bezig met één thema. Zo kun je in de tweede les dieper ingaan op het thema.
  3. Per thema een Doe maar les, waar de tieners praktisch aan de slag gaan met het bijbehorende thema.
  4. Toegang tot losse lessen. Extra materiaal.

Met deze licentie kunnen de jeugdwerkers van de gemeente een jaar lang de lessen en het bijbehorend materiaal via de website inkijken en gebruiken.

Hieronder een overzicht van alle thema’s van de eerste jaargang. Per les wordt er een korte toelichting gegeven.

 100,00

Kennismakingsles

 

Thema 1: Vertrouwen op God

Les 1: In deze les denken de tieners na over wat vertrouwen is en hoe je handelt als je iemand wel of niet vertrouwt a.d.h.v. het verhaal van Adam en Eva, Noach en oefeningen.
Les 2: In deze les oefenen de tieners om persoonlijk te vertrouwen op God. D.m.v. bidden en het lezen van de Bijbel kunnen ze leren wie God is en leren Hem te vertrouwen. Het leven van Abraham en Jozef helpt hen dit vertrouwen te begrijpen en toe te passen op zichzelf.

Thema 2: God als Vader

Les 1: In deze les zien de tieners dat er eigenschappen zijn van God, die ook overeenkomen met die van een aardse vader. Een aardse vader zou ook een weerspiegeling moeten zijn van onze Vader in de hemel.
In deze les zien de tieners dat God niet altijd op dezelfde manier reageert en handelt, als hun eigen vader. God gaat veel verder in Zijn liefde dan een aardse vader.
Les 2: In deze les zien de tieners dat ze kunnen leren wie God als Vader is, als ze kijken naar het leven van Jezus.

Thema 3: Leren luisteren

Les 1: In deze les zien de tieners dat luisteren meer is dan alleen maar horen. Wat zijn voorwaarden om aandachtig te luisteren.
Les 2: In deze les zien de tieners dat luisteren en gehoorzamen (doen) bij elkaar horen. Als je echt luistert dan doe je er ook iets mee.

Thema 4: Wie is Jezus

Les 1: De tieners zien wie Jezus is: iemand die bij God hoort, helpt, wonderen deed en die emoties heeft.
Les 2: In deze les zien de tieners dat Jezus Zijn leven gaf voor mensen, omdat Hij van ze houdt.

Thema 5: Gods gezin

Les 1:  In deze les denken de tieners na over kiezen, wanneer je wel en niet kiest en waarom.
Les 2: In deze les krijgen de tieners de gelegenheid om te kiezen of ze bij Gods gezin willen horen.

Thema 6: Leven als christen

Les 1: In deze les zien de tieners hoe personen uit de Bijbel leven als christen.
Les 2: In deze les weten de tieners hoe ze als christen kunnen leven, door te kijken naar de manier waarop bijbelfiguren als christen leven. Wat zijn onderdelen van ‘christen zijn’.

Andere suggesties…

Krachtige leerplannen

Coachende rol kinder- en jeugdwerkers

Volledig online voorbereiden