Kinderen Tieners leren leven met Jezus Christus

Pesten optie 2 - Bovenbouw - losse les

Het doel van deze les over Pesten is om de kinderen bewust te maken van wat plagen/ pesten is.

Als je pest kwets je degene die je pest en verwondt hem innerlijk en als iemand onaardig tegen je doet en je reageert boos, dan geeft dat jezelf geen lekker gevoel.

Het Bijbelverhaal van Jozef wordt gebruikt om pesten uit te leggen. Jozef lag buiten de groep en werd door zijn broers gepest.

Bij de verwerking gaat groep 6 een spel spelen, waarin iemand uit de groep een opdracht moet laten uitvoeren. Groep 7 en 8 bespreken leuzen met elkaar en mogen leuzen op een spandoek maken.

Deze les is na het doorlopen van het bestelproces GRATIS te downloaden.

Krachtige leerplannen

Coachende rol kinder- en jeugdwerkers

Volledig online voorbereiden