Kinderen Tieners leren leven met Jezus Christus

Pesten optie 1 - Middenbouw - losse les

Het doel van deze les over Pesten is om de kinderen bewust te maken van wat plagen/ pesten is.

Als je pest kwets je degene die je pest en verwondt hem innerlijk en als iemand onaardig tegen je doet en je reageert boos, dan geeft dat jezelf geen lekker gevoel.

In deze les wordt een vrij verhaal over Gijs en zijn broodtrommel verteld.

Bij de verwerking praten de kinderen door over pesters en kinderen die gepest worden. Hoe denkt God over pesters en kinderen die gepest worden? Daarna spelen groep 3 en 4 het ‘pestenspel’ en gaat groep 5 rollenspelen doen. D.m.v. een opdracht wordt iemand de ene keer tegengewerkt en de andere keer geholpen. Hoe voelt dat als ze tegenwerken en als ze meedoen?

Deze les is na het doorlopen van het bestelproces GRATIS te downloaden.

Krachtige leerplannen

Coachende rol kinder- en jeugdwerkers

Volledig online voorbereiden