Kinderen Tieners leren leven met Jezus Christus

Pesten optie 1 - Bovenbouw - losse les

Het doel van deze les over Pesten is om de kinderen bewust te maken van wat plagen/ pesten is.

Als je pest kwets je degene die je pest en verwondt hem innerlijk en als iemand onaardig tegen je doet en je reageert boos, dan geeft dat jezelf geen lekker gevoel.

In deze les wordt een vrij verhaal over Jimmy verteld, die door een groepje jongens wordt gepest.

Bij de verwerking praten de kinderen door over pesters en kinderen die gepest worden. Hoe denkt God over pesters en kinderen die gepest worden? Daarna gaan de kinderen aan de slag met regels over hoe we met elkaar omgaan. De kinderen gaan in groepjes de vellen met regels (strips) mooi maken.

Deze les is na het doorlopen van het bestelproces GRATIS te downloaden.

Krachtige leerplannen

Coachende rol kinder- en jeugdwerkers

Volledig online voorbereiden