Privacybeleid

PRIVACYBELEID STICHTING DOE MAAR

Stichting Doe maar verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy en persoonlijke levenssfeer erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om onze producten en diensten zo goed mogelijk te verlenen en u daarover te informeren. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • door klanten, kerkelijke gemeenten, medewerkers en overige relaties verstrekte persoonlijke informatie,
  • door organisaties en kerkelijke gemeenten verstrekte gegevens van medewerkers en leden en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website. 

Verwerking van uw gegevens

Stichting Doe maar houdt een relatie en een financiële administratie bij, waarin persoonsgegevens worden vastgelegd. In deze administraties worden gegevens vastgelegd van:

  • personen, kerkelijke gemeenten of organisaties die diensten en producten van Stichting Doe maar afnemen of hebben afgenomen,
  • personen die zich hebben aangemeld voor een nieuwsbrief van Stichting Doe maar en
  • personen die door Stichting Doe maar ingehuurd zijn (geweest) als medewerker of vrijwilliger.

Stichting Doe maar verkoopt onder andere onderwijsmethodes, dagboekjes, trainingen en toegangsbewijzen voor kinderwerkersdagen. Wij verzamelen ten behoeve van onze activiteiten persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en we registreren wij welke kerkelijke gemeente of organisatie zij betrokken zijn). Het verzamelen van persoonsgegevens vindt plaats door (telefoon)gesprekken, via e-mailverkeer en de website en alleen na expliciete toestemming van betrokkene. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Voor afnemers die gebruik maken van Kinderwerkersplein of een ander extranet, wordt voordat zij toegang krijgen expliciet toestemming gevraagd om van deze extranetdiensten gebruik te maken. Een deelnemer wordt erop gewezen dat op deze website gegevens van zichzelf en berichten die zij plaatsen zichtbaar zijn voor anderen. De deelnemer kan ook persoonsgegevens van andere deelnemers zien. Daarnaast wijzen wij de gebruikers van Kinderwerkersplein erop dat als zij zelf documenten uploaden deze door anderen kunnen worden ingezien en gedownload.

Op het kinderwerkersplein worden groepen aangemaakt per gemeente. De aanmeldsleutel geeft toegang tot het materiaal.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen doorgeven aan Stichting Doe maar via 0512-548226 of info@stichtingdoemaar.nl.

Stichting Doe maar is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens uit onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Stichting Doe maar, Michaëlsberg 6, 9202 CZ, Drachten.

 

Nieuwsbrieven en nieuwsberichten (waaronder afmelden)

Klanten, bezoekers van de kinderwerkersdagen en geïnteresseerden ontvangen, als dit actief door hen is aangevraagd, periodiek een nieuwsbrief per e-mail of incidentele nieuwsberichten via verschillende media, om hen informatie te geven over ons werk, onze producten en diensten.

Stichting Doe maar maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan worden gezien of de links in de e-mails worden aangeklikt. Op deze wijze kan Stichting Doe maar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Wilt u minder of geen nieuwsbrieven of nieuwsberichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden via een uitschrijflink in het betreffende bericht of via 0512-548226 of info@stichtingdoemaar.nl.

 

Bezoek aan onze website

Om  de kwaliteit en effectiviteit van onze website te kunnen garanderen heeft Stichting Doe maar een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics waarbij de strengste privacy-maatregelen zijn genomen: bezoekersgegevens worden anoniem verwerkt (zijn op geen enkele manier traceerbaar naar IP-adressen of personen), er worden geen gegevens gedeeld met Google en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Naast bovengenoemde cookies worden er ook zogenaamde functionele cookies gebruikt. Omdat deze cookies noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website hoeven we hiervoor geen toestemming van de bezoeker te vragen.

 

Beveiliging

Stichting Doe maar heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

 

Vragen over privacy beleid

Stichting Doe maar houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

 

Contactgegevens Functionaris voor gegevensbescherming

Onze contactgegevens voor vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Stichting Doe maar
t.a.v. de heer R.H. Tolsma
Michaëlsberg 6
9202 CZ  Drachten
0512-548226
info@stichtingdoemaar.nl

Wilt u contact met ons opnemen? Dat kan! Kies de manier die jij fijn vindt.

Krachtige leerplannen

Coachende rol kinder- en jeugdwerkers

Volledig online voorbereiden