Over ons

Doel

De missie van Stichting Doe maar is: Kinderen leren leven met Jezus Christus. Daar gaan wij voor en daar staan wij voor.

De stichting is opgericht in juli 2010. De ontwikkeling van de onderwijsmethode is al veel eerder begonnen. Corrie Tolsma (voorzitter) heeft in haar eindscriptie van de Evangelische Theologische Hogeschool beschreven hoe een eigentijdse onderwijsmethode voor het kinderwerk gemaakt zou kunnen worden. Vervolgens is zij in het jaar 2000 begonnen een dergelijke methode te ontwikkelen en schrijven. Tijdens een deel van deze periode heeft de methode proefgedraaid in een tweetal gemeenten. De feedback vanuit de praktijk is opnieuw verwerkt in het materiaal.

Het team van medewerkers is in de loop van de tijd uitgebreid. Mede daardoor is de onderwijsmethode inmiddels afgerond. Het bijna afronden van het materiaal was de aanleiding om de stichting Doe maar op te richten. Via de stichting willen we enerzijds de onderwijsmethode toegankelijk maken voor een brede groep kerken. Maar daarnaast willen we via de stichting ook kerkelijke gemeenten helpen om hun kinderwerk goed vorm te geven en willen we hen adviseren en ondersteunen. Wij doen dit door de onderwijsmethode voor de basisschoolgroepen 1 tot en met 8, de bijbehorende dagboekjes, het geven van trainingen en het organiseren van kinderwerkersdagen. Ook ontwikkelen wij op dit moment een methode voor jongeren van 12 tot 15 jaar.

Het bestuur van stichting Doe maar bestaat op dit moment uit vier personen die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het materiaal. Alle vier hebben ze een opleiding tot onderwijzeres en hebben ze affiniteit met het kinderwerk binnen kerkelijke gemeenten.

De bestuursleden van stichting Doe maar zijn:

  • Corrie Tolsma (voorzitter)
  • Matthias Yáñez (penningmeester)
  • Agnes Kuipers (bestuurslid)

Wil je contact met ons opnemen? Dat kan! Kies de manier die jij fijn vindt.

Krachtige leerplannen

Coachende rol kinder- en jeugdwerkers

Volledig online voorbereiden