Kinderwerkmethode groep 1-8


In de onderwijsmethode Doe maar is de juiste balans gevonden tussen het aansluiten bij het kind en het recht doen aan de bijbelse boodschap.

 

Doelen

Kinderwerkersdag Let's Connect

De doelen van de methode zijn:

  1. de kinderen kunnen hun leven aan Jezus Christus geven;
  2. God verheerlijken;
  3. groeien in het leven naar bijbelse normen;
  4. zorg dragen voor elkaar en
  5. op een plezierige wijze met elkaar spelen en omgaan.

 

Opzet van de methode

Bij de onderbouw (groep 1 en 2 van de basisschool) is de methode vooral gericht op kennisoverdracht. Er wordt een basis gelegd voor het verdere programma door diverse bijbelverhalen aan de orde te stellen.

Voor de middenbouw (groep 3 tot en met 5 van de basisschool) en bovenbouw (groep 6 tot en met 8 van de basisschool) is gekozen voor handelings- en ervaringsgericht onderwijs. De leiders begeleiden het leerproces van het kind door onder andere:

  • de interesse te wekken;
  • het op tijd van kennis te voorzien;
  • het oefeningen aan te bieden;
  • het te stimuleren en
  • het geleerde in een groter kader te plaatsen.

Door deze elementen kan het kind God leren kennen, een keuze maken om Jezus Christus te volgen en met Hem te leven.

De midden- en de bovenbouw behandelen tegelijkertijd dezelfde thema’s. De middenbouw behandelt de themablokken tot een bepaald niveau. In de bovenbouw wordt elk onderwerp (na drie jaar) nogmaals behandeld, maar het doel gaat een stap verder en het onderwerp wordt verder uitgediept.

 

Lees meer…>>   Ga naar de winkel>>