Trainingen Stichting Doe maar

Trainingen

Maak je team nog krachtiger!

Doel

Een onderwijsmethode is een hulpmiddel om de kinderen te leren leven met Jezus Christus. Maar jij, als kinderwerker bent het instrument! Jij mag voorleven hoe een leven met Jezus eruit ziet.

Stichting Doe maar wil daarom graag helpen je team krachtiger te maken! Daarom verzorgen we diverse trainingen voor kinderwerkers. Dit gebeurt altijd in overleg met de betreffende gemeente. Hieronder worden verschillende soorten trainingen genoemd. Daarnaast is in overleg nog veel meer mogelijk.

God gebruikt kinderwerkers om te spreken tot en het christenleven voor te leven voor kinderen. Onze trainingen zijn daarom gericht op de kinderwerker. Op een coachende manier leren de kinderwerkers ‘kinderen te leren leven met Jezus Christus’. De training bestaat uit drie dagdelen, die het beste op verschillende momenten gedurende een seizoen gegeven kunnen worden:

1. Ken Hem (2 uur)

Doel van de avond:
• Ik kan reflecteren op mijn eigen geloofsleven/ groei
• Ik ben me bewust van het effect van mijn eigen geloofsleven op het kind(erwerk)
• Ik kan mijn geloofsleven effectief bespreken met anderen

Werkvormen:
1. Het bewustzijnsmodel voor geestelijke groei
Door het bespreken van dit model vindt reflectie plaats op het eigen geloofsleven en geloofsgroei.

2. Nabespreking/ verwerking bewustzijnsmodel:
In groepen of tweetallen nabespreken aan de hand van reflectievragen.

3. Discussie a.d.h.v. een stelling
Discussie waarin met elkaar wordt vastgesteld wat de effecten zijn van het eigen geloofsleven op de geloofsoverdracht.
Conclusies hieruit trekken en indien mogelijk een commitment hierin vragen.

2. Ken jezelf (2 uur)

Doel van de avond:
• Ik ben me bewust van de invloed die ik ‘door wie ik ben’ heb op het kind en de boodschap die ik overbreng
• Ik ben me bewust van de belemmeringen die er bij mij zijn om het geloof optimaal over te kunnen dragen.
• Ik kan reflecteren op hoe ikzelf overkom
• Ik ervaar hoe het is om voor een groep te staan
• Ik plan wanneer en hoe ik leer om mezelf te kunnen zijn voor de groep

Werkvormen:
1. Johari venster toelichten:
Vergroten vrije ruimte door feedback en zelfonthulling. Uitleg ter voorbereiding op de avond, waarin wij elkaar feedback geven, maar ook iets van onszelf onthullen.

2. Oefening in ‘vrij-zijn’ voor de groep:
Presenteer jezelf ‘uitvergroot’ voor de groep. Doel is ‘over exposure’ zodat je vrijer wordt in het bewegen voor de groep.
Nabespreking in kleine groepen: reflectie op jouw eigen ervaring van voor de groep staan en wat het met je heeft gedaan dat anderen dat deden.

3. Belemmeringen in kaart brengen:
Kiezen uit een lijst welke belemmeringen op jou van toepassing zijn en in drietallen bespreken welke invloed die kunnen hebben op de geloofsoverdracht.
Kiezen uit een lijst met sterke punten die op jou van toepassing zijn en in drietallen bespreken welke invloed die kunnen hebben op de geloofsoverdracht.

4. Plan van aanpak:
Indien gewenst beschrijven hoe je de invloed van de belemmeringen wilt verkleinen en hoe je beter gebruik kunt maken van jouw sterke punten.

3. Ken het kind (2 uur)

• Ik kan het verschil noemen tussen iemand die het kind ‘ziet’ en ‘niet ziet’
• Ik reflecteer op de manier waarop ik het kind ‘zie’ in het kinderwerk
• Ik heb oog voor (het belang van) het kind
• Ik luister naar het kind

Werkvormen:
1. Reflectievragen (individueel):
Ontdekken wat het verschil is tussen iemand die het kind ‘ziet’ en ‘niet ziet’ en ontdekken hoe dat bij jezelf is.

2. Het kind ’te zien’ en naar het kind te luisteren (rollenspel):
Enkele voorwaarden voordoen, zoals orde en voorbereiden. Nieuwe manieren van luisteren naar het kind.

3. Oefening: verleggen van aandacht naar het kind (rollenspel)
Hoe de aandacht voor jezelf en eigen functioneren te verleggen naar aandacht voor het kind.

4. Verankeren leermomenten
Bespreken in groepjes van 3 personen wat je geleerd hebt. Daarnaast bespreken hoe en wanneer je dit gaat leren en doen.

Een dag of twee dagdelen waarbij de kinderwerkers concreet aan de slag gaan met de methode Doe maar.

In deze training leer je:

1. hoe de methode Doe maar is opgebouwd

2. hoe je een verhaal vertelt dat aansluit bij de doelstelling en het thema van de methode

3. hoe je het zanggedeelte vormgeeft zodat het aansluit bij de doelstelling en thema van de methode

4. hoe je een kleine groep leidt die aansluit bij de doelstelling en thema van de methode

Naast de trainingen die hierboven genoemd worden, zijn er ook andere gebieden waarin wij kunnen trainen. Bijvoorbeeld als je het team krachtiger wilt maken, door samen je visie te bekijken of aan te scherpen of als team meer verbinding onderling wilt krijgen.

Het kan ook zijn dat je graag meer training wilt op het gebied van orde, verhalen vertellen, drama, enz. Dan kunnen we je in contact brengen met deskundigen die daar een training over kunnen geven.

We kijken met jullie graag naar de behoefte en komen in overleg tot een trainingsavond of dag op maat.

Voorbeeld programma

9:45               Ontvangst met koffie/Thee/Koek
10:00              Inleidend verhaal en inspirerende Activiteit. Start met voorstellen wie ben ik en wat doe ik.
                        Het is een inleiding met veel herkenning die de kinderwerkers “meeneemt” naar een stukje
                        gezamenlijke achtergrondinformatie. Er is een stukje herkenning en bemoediging en dit zorgt
                        ervoor dat de kinderwerkers zin krijgen in deze dag.De kern van deze dag is “kinderwerker zijn
                        met hoofd, hart en handen”

10:45-13:00  Rouleren in 3 groepen (in de kinderwerkteams):

                      – 45 minuten
                         Workshop door Agnes, gericht de leeftijdsgroepen (interactieve PowerPointpresentatie met                                   achtergrondinformatie over je doelgroep, do’s en don’ts en tips voor inspirerende activiteiten                                met de kinderen). Met hand-out voor elke doelgroep.

                     – 45 minuten:
                        Creatieve activiteit gericht op de leeftijdsgroep (het maken van materialen die na deze dag weer                          te gebruiken zijn in de groep).

                        -> groep 1 & 2 : het aankleden van een door mij (vooraf gemaakte) vertelkast
                        -> groep 3, 4 & 5 : het maken van een interactieve adventskalender (eind v/h jaar) of het maken                                   van een verteltuin (begin v/h jaar)
                        -> groep 6, 7 & 8 : het maken van een spel bij een dartbord (over omgaan met gevoel)

                     – 45 minuten:
                        Teambuildingsactiviteit (die na deze dag te doen is met de leeftijdsgroep,compleet met alle                                     bijbehorende materialen.
                         -> groep 1 & 2 : het vullen van de vertelkast en aan de slag met “verhalend vertellen”
                         -> groep 3, 4 & 5 : het doen van proefjes (nav bijbelverzen) dmv een spel “da Vinci code”
                         -> groep 6, 7 & 8 : het doen van een survivalspel en het gebruiken van het dartbord voor een spel                                over de Geestelijke Wapenuitrusting van God.Alle spellen en activiteiten grijpen terug op het                                  thema “kinderwerker zijn met hoofd, hart en handen”. Alle materialen die ik meeneem en                                      afmaak met de kinderwerkers worden gemaakt om te gebruiken in jullie gemeente!13:00- 13:15             Korte samenvatting van de workshops met inspirerend spiegelverhaal, vooruit blikken naar wat er                       samen met God nog mogelijk is voor de kinderen!

13:15-14:00  De dag samen afsluiten met een  lunch. In overleg is er nog veel meer mogelijk!

Stuks          Omschrijving Bedrag
1 Vergoeding voor het geven van een bemoedigingsdag € 100,-
1 Kilometervergoeding €   40
1 Maken grote materialen €   60
1 Verbruiksmaterialen €   30
1 Kopieerkosten €   20

TOTAAL  € 250

Krachtige leerplannen

Coachende rol kinder- en jeugdwerkers

Volledig online voorbereiden