Let's connect

Kinderwerkersdag 7 maart 2020

Afgelast!

Bert Reinds - stichting Doe maar - kinderwerkersdagSpreker Bert Reinds

“Het hart van echt opvoeden”

Twee momenten in een mensenleven liggen vast.  Allereerst zijn geboortedag, en ten tweede zijn sterfdag. De tijd tussen deze twee momenten is zijn levensweg, de weg van ontwikkeling en groei. Eerst naar volwassenheid daarna in volwassenheid. Elk mens wordt geboren als een uniek persoon. Dit unieke bepaalt zijn eigenheid. Het is de persoonlijke handtekening van de Schepper van het leven. Vanaf de geboorte begint de uitdaging voor het kind deze eigenheid zichtbaar te krijgen. Het uitpakken is begonnen!  Onderweg, op die levensweg, komt het kind langs en op diverse uitpakplekken. De kerk, zondagsschool, kindernevendienst is zo’n uitpakplek. Dat hele proces van uitpakken, vraagt in eerste instantie om verbondenheid, een relatie, onvoorwaardelijk trouw. Echte betrokkenheid dus. Hoe geef je dat vorm en inhoud, zodat de kinderen, die voor een (kort) moment in de week aan jou zijn toevertrouwd, worden uitgepakt? Zichtbaar gemaakt!

In de plenaire lezing gaat Bert Reinds deze en andere vragen beantwoorden. Een mooie start van een boeiende dag.

Bert Reinds (1960) is getrouwd met Willemien. Ze hebben vijf zoons, vier schoondochters en vier kleinkinderen. Bert studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij heeft een eigen praktijk. Het is zijn passie om mensen uit te pakken, zodat ze meer zichtbaar worden wie ze al zijn. Naast mentoring spreekt hij regelmatig en verzorgt hij intervisie aan teams werkzaam in de zorg. Bert is tevens docent, supervisor en auteur.

Hij publiceerde verschillende boeken, onder andere: ‘Vader zijn met hart en handen 2.0’, ‘Het hart van opvoeden’ en ‘Voor het eerst opa en oma’ (samen geschreven met zijn vrouw Willemien) en het voorjaar kwam het boek ‘Bertweter’ uit.

Wil je meer weten over Bert en zijn werk kijk op de website: www.meandmyhouse.nl

Gomarus College Drachten

De Drift 38
9203 GH Drachten

Krachtige leerplannen

Coachende rol kinder- en jeugdwerkers

Volledig online voorbereiden

Lucré van Putten - stichting Doe maar - kinderwerkersdag

Pastoraat aan kinderen

Lucré de Man - van Putten

Het is bijzonder dat er zoveel verschillende kinderen bij de gemeente horen. Opgewekte, blije, stille, verdrietige kinderen, kinderen die al veel over Jezus weten, soms ook niet. Wie kinderen ook zijn, welke achtergrond ze ook hebben: ze zijn allemaal welkom: in de dienst, de kindernevendienst, op je club, de zondagsschool. Sommige kinderen hebben wat extra zorg nodig, voor sommigen is een kort, gezellig gesprekje voldoende. We willen in deze workshop een aanzet geven om het contact met kinderen in je kerk te doordenken: hoe vang je signalen op van kinderen, hoe luister je écht naar ze en op welke manier kun jij ‘herder’ zijn voor hen?

Ik ben Lucré de Man-van Putten, getrouwd met René en moeder van Bram. Na mijn opleiding HBO Theologie volgde ik de aanvullende opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de CHE. Inmiddels heb ik twintig jaar ervaring in het kinderwerk, en heb ik een adviesbureau voor kinderwerk, Value for Kids. Ik geef trainingen en workshops rond kinderwerk in de kerk en geloofsopvoeding.  Daarnaast ben ik als kinderwerker werkzaam in mijn eigen kerkelijke gemeente in Amersfoort. Vanuit deze gemeente heb ik tien jaar lang wekelijks workshops over geloven gegeven aan kinderen op een basisschool. In de gemeente zelf leid ik onder meer een bijbelkring voor kinderen en bereid ik kerkdiensten voor kinderen voor. 

Ik heb jarenlang de module Kinderwerk gegeven op De Wittenberg in Zeist en ik ben werkzaam geweest bij verschillende christelijke organisaties zoals de IZB, HGJB, en de NEM waar ik vooral (missionaire) kinderwerkmaterialen schreef, kinderwerk coördineerde, en activiteiten voor kinderen organiseerde. Op dit moment werk ik bij het Nederlands Bijbelgenootschap als medewerker Bijbelgebruik. 

Lucré-van-Putten-stichting-Doe-maar-kinderwerkersdag.jpg.png

Bidden met kinderen

Lucré de Man - van Putten

Veel kinderen zien bidden als een ritueel. Je spreekt wat plechtig klinkende, soms onbegrijpelijke zinnen, waarbij de ogen worden gesloten en de handen gevouwen. Als kinderwerker wil je een kind leren dat bidden méér is dan een ritueel, een christelijke gewoonte. Je staat tijdens het gebed in verbinding, in relatie met God. In deze workshop gaan we aan de slag met een aantal vragen: Waarom zou je bidden met kinderen, welke gebedsvormen zijn er, hoe en wanneer kun je met hen bidden, en waar moet je op letten? Kortom, een praktische workshop met veel handvatten en tips om in de praktijk aan de slag te kunnen. 

Ik ben Lucré de Man-van Putten, getrouwd met René en moeder van Bram. Na mijn opleiding HBO Theologie volgde ik de aanvullende opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de CHE. Inmiddels heb ik twintig jaar ervaring in het kinderwerk, en heb ik een adviesbureau voor kinderwerk, Value for Kids. Ik geef trainingen en workshops rond kinderwerk in de kerk en geloofsopvoeding.  Daarnaast ben ik als kinderwerker werkzaam in mijn eigen kerkelijke gemeente in Amersfoort. Vanuit deze gemeente heb ik tien jaar lang wekelijks workshops over geloven gegeven aan kinderen op een basisschool. In de gemeente zelf leid ik onder meer een bijbelkring voor kinderen en bereid ik kerkdiensten voor kinderen voor. 

Ik heb jarenlang de module Kinderwerk gegeven op De Wittenberg in Zeist en ik ben werkzaam geweest bij verschillende christelijke organisaties zoals de IZB, HGJB, en de NEM waar ik vooral (missionaire) kinderwerkmaterialen schreef, kinderwerk coördineerde, en activiteiten voor kinderen organiseerde. Op dit moment werk ik bij het Nederlands Bijbelgenootschap als medewerker Bijbelgebruik. 

Margreet Wiersma - stichting Doe maar - kinderwerkersdag

Zingen met kinderen

Margreet Wiersma

Zingen met kinderen zorgt voor contact met elkaar en in het bijzonder met God. Margreet neemt je op een praktische manier mee in de praktijk van het zingen met kinderen. Waarom is het belangrijk? Wat bereik je met zingen? Hoe doe je het? Waar moet je om denken? Het wordt een praktische en inspirerende workshop. En….. we gaan uiteraard met elkaar zingen!

Spreekstijl: Motiverend, enthousiasmerend, praktisch en uitnodigend.

Margreet en Gerlof wonen samen met hun kinderen Lisa (19 jaar), Peter (17 jaar) en David (10 jaar) in Ureterp. Margreet heeft jarenlang ervaring in het kinderwerk. Zingen met kinderen is een kracht van haar. In VBG Bethel heeft ze voor alle leeftijdsgroepen binnen het kinderwerk de muziek en zang geleidt. Bij Royal Mission is ze een van de teamleiders van het kinderwerk op camping de Betteld in Zelhem. Daarnaast geeft ze toerusting op de kinderwerktrainingsdagen van Royal Mission. Ze is een gewaardeerd spreekster. Haar passie is aanstekelijk en haar enthousiasme is hartverwarmend.

Hobby’s: Lezen, Fitness, contact met mensen, kletsen, winkelen.

Koen en Krista Niemeijer - stichting Doe maar - kinderwerkersdag

Drama en Expressie

Koen en Krista Niemeijer

Deze workshop is een echte doe-workshop. Ga actief aan de slag om door middel van je expressies contact te maken met kinderen, om zo je boodschap over te brengen. En hoe zet je drama in bij het kinderwerk, voor én samen met kinderen?

In deze workshop willen we aan de hand van de persoon David en het Bijbelverhaal ‘Storm op het meer’ handvatten geven over hoe je drama en expressie kunt gebruiken in je programma’s. We gaan actief aan de slag met hoe je verschillende leeftijdsgroepen hierin kunt betrekken. Wat gaan we doen?

 • Expressie: wat communiceer je (on)bewust met je lichaam? Hoe kun je jouw expressies toepassen om je boodschap over te brengen op kinderen
 • Contact maken: hoe kun je je vrijer voelen in het contact leggen met kinderen, als jezelf of in een dramastuk? Denk bijvoorbeeld aan stemgebruik en mimiek
 • Karakterbouw: hoe laat je d.m.v. expressie het karakter van David geloofwaardig tot leven komen?
 • Verhaallijn: hoe zet je een aansprekend dramastuk neer, in welke setting en in welke vorm?
 • Perspectief: vanuit welk of wiens oogpunt wordt het dramastuk beleefd?
 • Functie: is het dramastuk een leuke introductie, een creatieve uitwerking van een verhaal, of juist een avontuur, dat je samen met de kinderen gaat beleven?
 • Individueel of als groep: hoe leid je een groep kinderen spelenderwijs, met eigen inbreng en improvisatie door een dramastuk heen, n.a.v. het verhaal ‘Storm op het meer’.
 • Materialen/hulpmiddelen: hoe kun je voorwerpen, kleding, poppen etc. effectief inzetten om het dramastuk verder vorm te geven?

Als voorbereiding op deze workshop vragen we je alvast om na te denken over het karakter van David, en het verhaal ‘Storm op het meer’ (Lucas 8: 22-25) door te lezen.

Wij zijn Koen en Krista Niemeijer. We zijn al ruim 20 jaar actief in verschillende podiumkunsten, zoals mime, drama, levend standbeelden, monologen, clownerie, poppenspel en poppenkast, of combinaties hiervan. We schrijven onze teksten zelf, choreograferen eigen stukken, regisseren en spelen zowel in groepsverband als individueel. Voor zowel kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast geven we ook workshops en lessen.

Johanna Steendam - stichting Doe maar - kinderwerkersdag

Jongens, wat een kansen!

Johanna Steendam

‘Tjonge, wat waren ze weer druk vanmorgen; ik vind het een hele uitdaging!!’ 
‘Ze kunnen zo moeilijk stilzitten en luisteren!’
Grote kans dat bovenstaande uitspraken niet over meisjes, maar over jongens in het kinderwerk gaan.

Hoe ontwikkelen jongens zich? Waarin verschillen ze van meisjes? Wat zijn hun krachten? Wat vragen ze van ons als leiding? 

Spelen deze vragen weleens door je hoofd? Dan ben je van harte welkom bij de workshop ‘Jongens, wat een kansen!’ 

Mijn naam is Johanna Steendam-Kooij. Ik ben moeder van 3 prachtige kinderen (twee meiden en één jongen) en ruim 25 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Op dit moment ben ik Intern Begeleider op een grote basisschool en leerkracht van groep 7.

Daarnaast ben ik al zo’n 30 jaar betrokken bij het kinderwerk van verschillende kerken. Op dit moment ben ik groepsleider van groep 8 in het kinderwerk van De Bethel in Drachten en deel ik mijn kennis en ervaring graag met andere kinderwerkers!

Activiteiten organiseren waardoor
kinderen Jezus leren kennen

Alex Blom

Hoe kun je activiteiten organiseren waardoor kinderen Jezus beter kunnen leren kennen? Welke randvoorwaarden komen daar bij kijken? Hoe giet ik dit in een vorm die aanstekelijk is voor de kinderen? Wat voor activiteiten kunnen we hiervoor organiseren?

Als het je verlangen is om samen met kinderen de zoektocht te doen om Jezus (beter) te leren kennen, dan kan de weg via activiteiten daar één van zijn. Activiteiten kunnen zeer veelzijdig zijn en op een speelse, eigentijdse manier kinderen dichter bij Jezus brengen.

In mijn workshop wil ik samen met jullie nadenken over wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van activiteiten. Met name meerdaagse activiteiten kunnen zeer waardevol zijn om tot het doel te komen, namelijk dat de kinderen Jezus beter leren kennen.

Mijn naam is Alex Blom, getrouwd, en vader van twee dochters van 14 en 17 jaar. Ik ben al ruim 20 jaar betrokken bij het kinderwerk binnen verschillende gemeenten. Op dit moment ben ik groepsleider bij groep 5 en groep 8 van onze gemeente, De Bethel te Drachten. Daarnaast zit ik al 14 jaar in het kernteam dat jaarlijks het kamp organiseert voor groep 7 en 8.

Agnes Kuipers - stichting Doe maar - kinderwerkersdag

Hoe ga je om met kinderen van groep 1 en 2?

Agnes Kuipers

Deze workshop is gericht op groep 1 en 2. Waarom wil je deze workshop niet missen?

 • Je krijgt een informatieve PowerPoint-presentatie te zien over jouw groep.
 • Je krijgt tips om een goede leider voor de groepen 1 en 2 te kunnen zijn.
 • Je krijgt achtergrondinformatie over de geloofsontwikkeling van 4 t/m 6 jarige kinderen.
 • Je bent ook creatief bezig (ook geschikt als je niet creatief bent!) en gaat naar huis met activiteiten en gemaakte materialen die je daarna kunt doen met je groep.
 • Je raakt vol inspiratie en goede ideeën (je leert een schetsbordverhaal te maken en te vertellen voor je groep en maakt hierbij een bijpassende houten verteldoos en een creatieve verwerking voor de kleuters).
 • Je blikt vooruit naar wat er samen met God nog mogelijk is voor de kinderen!

Er zijn € 5,- extra kosten aan het volgen van deze workshop verbonden. Dit is voor alle creatieve materialen die worden gebruikt en na de workshop mee kunt nemen. Graag gelijk overmaken bij het aanmelden.

Mijn naam is Agnes Kuipers- van Eerden. Ik ben getrouwd met Jaap en moeder van twee kinderen (een zoon van 14 en een dochter van 12) Ik ben ongeveer 20 jaar leerkracht basisonderwijs en heb daarnaast altijd veel activiteiten en lesmateriaal voor kinderen bedacht en gemaakt. Onder andere voor kinderbijbelweken, de week van Gebed, kinderwerk in kerken, christelijke basisscholen, kinderkampen etc.

De laatste 6 jaar ben ik bezig met het ontwikkelen van een bemoedigingsdag voor kinderwerkteams in kerken. Het toerusten van kinderwerkers is voor mij geweldig om te doen. Mijn ervaringen mogen delen en samen met de kinderwerkers te ontdekken wat voor prachtige dingen er door God mogelijk zijn in het kinderwerk!

Agnes-Kuipers-stichting-Doe-maar-kinderwerkersdag.png

Hoe ga je om met kinderen van groep 3, 4 en 5?

Agnes Kuipers

Deze workshop is gericht op groep 3, 4 en 5. Waarom wil je deze workshop niet missen?

 • Je krijgt een informatieve PowerPoint-presentatie te zien over jouw groep.
 • Je krijgt tips om een goede leider voor de groepen 3 t/m 5 te kunnen zijn.
 • Je krijgt achtergrondinformatie over de geloofontwikkeling van 6 t/m 9 jarige kinderen.
 • Je bent ook creatief bezig (ook geschikt als je niet creatief bent!) en gaat naar huis met activiteiten en gemaakte materialen die je daarna kunt doen met je groep.
 • Je raakt vol inspiratie en goede ideeën (we maken een houten “verrassingsbox” voor je groep en je leert wat energizers zijn. Je krijgt een map met christelijke energizers spelletjes mee naar huis.)
 • Je blikt vooruit naar wat er samen met God nog mogelijk is voor de kinderen!

Er zijn € 5,- extra kosten aan het volgen van deze workshop verbonden. Dit is voor alle creatieve materialen die worden gebruikt en na de workshop mee kunt nemen. Graag gelijk overmaken bij het aanmelden.

Mijn naam is Agnes Kuipers- van Eerden. Ik ben getrouwd met Jaap en moeder van twee kinderen (een zoon van 14 en een dochter van 12) Ik ben ongeveer 20 jaar leerkracht basisonderwijs en heb daarnaast altijd veel activiteiten en lesmateriaal voor kinderen bedacht en gemaakt. Onder andere voor kinderbijbelweken, de week van Gebed, kinderwerk in kerken, christelijke basisscholen, kinderkampen etc.

De laatste 6 jaar ben ik bezig met het ontwikkelen van een bemoedigingsdag voor kinderwerkteams in kerken. Het toerusten van kinderwerkers is voor mij geweldig om te doen. Mijn ervaringen mogen delen en samen met de kinderwerkers te ontdekken wat voor prachtige dingen er door God mogelijk zijn in het kinderwerk!

Jens Jonkman - stichting Doe maar - kinderwerkersdag

Verhalen vertellen

Jens Jonkman

Verhalen vertellen is een kunst. Ervoor zorgen dat kinderen aan je lippen hangen en zich wanen in de wereld van de Bijbel. Om oude verhalen tot leven te brengen en personen dichtbij te laten komen. Wil je graag handvatten krijgen hoe je met simpele tips een leuk Bijbelverhaal kan vertellen?

Kom dan naar de workshop verhalen vertellen. Je leert om zonder urenlange voorbereiding aansprekende verhalen te vertellen aan kinderen van 4 tot 12 jaar oud. 

Ik ben Jens Jonkman, 31 jaar oud. Ik ben getrouwd met Jildau en heb twee dochters. Jaél (6 jaar) en Zara (4 jaar). Ik ben leerkracht op de basisschool en heb jarenlang kinderwerk gedaan in de kerk. Op mijn vijftiende ben ik begonnen met verhalen vertellen aan kinderen en geniet er nog steeds elke keer van.

Jacomien Bouwman - stichting Doe maar - kinderwerkersdag

Grote broers en zussen project

Jacomien Bouwman

Mijn workshop gaat over het grote broers en zussen project ( GBZ project). Elke grote broer/ zus krijgt 3 kleine broertjes/ zusjes. Deze kinderen zitten allemaal in dezelfde groep van de bovenbouw van de basisschool. Gedurende 3 jaar trekken ze met elkaar op. Van kleine 9-jarigen zien ze deze kids opgroeien tot pubers.. erg bijzonder!

De jongeren mogen als jonge christenen een voorbeeld zijn voor hun broertjes of zusjes.  Op deze bijzondere plek mogen ze laten zien, hoe zij hun leven vormgeven samen met Jezus, hoe ze vriendschappen opbouwen , hoe ze omgaan met ruzies, en hoe ook zij soms nog zoeken.

Jongeren mogen hun broertjes of zusjes laten weten en merken dat ze belangrijk zijn, dat ze gezien worden, en dat er met ze meegeleefd wordt.

Mijn workshop zal vooral informatief zijn. Ik zal veel vertellen en delen, via PowerPoint en filmpjes. Daarnaast is er ruimte voor vragen en is er de mogelijkheid om zelf na te denken, over de kansen en uitdagingen die dit op je eigen plek/gemeente met zich mee zal brengen.

Jacomien Bouwman, geliefde dochter van de Vader,  getrouwd, moeder van 5,  en sinds een jaar projectleider kinderen in de Stadskerk. Ik hou van het woord,  het lezen van boeken, en het schrijven van gedichten.

Gerard en Rita Hildering - stichting Doe maar - kinderwerkersdag

Bijbels Verteltheater voor kleuters

Gerard en Rita Hildering

 • Dat is leuk! Dat wil ik ook!
 • Kan ik dat wel?
 • Hoe doe ik dat?
 • Waar haal ik ideeën vandaan?
 • Hoe vertel ik een ingewikkeld verhaal aan kleuters?!
 • Hoe kom ik aan decors, attributen en kleding?
 • Waar begin ik aan?!

Deze vragen hebben wij ook.

Maar we hebben ook antwoorden!
Kom naar onze workshop en doe ideeën op!!!!

Wij zijn Gerard en Rita Hildering, allebei 60+, 38 jaar getrouwd en 10 jaar opa en oma. Al vanaf onze tienertijd zijn we bezig op creatief en muzikaal terrein in combinatie met kinderen, van hoogbegaafd tot zeer moeilijk lerend, als meester en juf, maar ook als vakleerkracht muziek en Rita ook als dirigente.
Elke gelegenheid om iets op het podium te doen grepen we met beide handen aan.

Op dit moment hebben wij in de Bethel in Drachten één keer per maand de leiding van de kleuterdienst. Het is een heerlijk avontuur dat we samen met God aangaan om het bijbelverhaal zichtbaar te maken voor de kinderen. Daar zijn we zelf ook nog in aan het groeien. We leven ons uit in drama, poppenspel, vertellen en muziek.
We hopen dat jullie na deze workshop net zo enthousiast zijn.

Corrie Tolsma - stichting Doe maar - kinderwerkersdag

Kinderwerkermethode Doe maar

Corrie Tolsma

In deze workshop zal ze uitleggen hoe de methode Doe maar werkt, wat een handelingsgerichte methode is en wat er voor nodig is om dit toe te passen in het Kinderwerk, zondagsschool of kindernevendienst.

Daarbij zal ze praktische handvatten aanreiken om de doelstelling en thema te verwezenlijken. Hoe doe je dat bij het zingen, bidden, de vertelling en de verwerking? Er is tussendoor of aan het eind gelegenheid je vragen te stellen.

Corrie Tolsma is getrouwd met Robert en heeft drie kinderen van 16, 14 en 12 jaar.

20 jaar geleden is haar zoektocht begonnen hoe je de kinderen van deze tijd kunt boeien. Door de jaren heen is dit uitgemond in de methode Doe maar. Door haar onderwijs- en theologische achtergrond is ze in staat om visie en doel voor het kinderwerk gestalte te geven door een 8 jarige onderwijsplan. Haar verlangen is dat kinderen God leren kennen en het geloof in Hem leren toepassen in hun dagelijks leven. Vandaar een handelingsgerichte methode, waarbij de kinderen door ervaren, beleven en het gesprek aan te gaan, meegenomen worden in hun zoektocht en proces om de Bijbelse waarheden zich eigen te maken/ te integreren in hun dagelijks leven. Haar levensmissie is: Kinderen leren leven met Jezus Christus.