Project 'Gebed' (groep 1-8)

Doel

We hebben een project ontwikkeld over ‘Gebed’. Met de onder-, midden- en bovenbouw gaan ze aan de slag met verschillende  vormen die met bidden te maken hebben.

Het project ‘Gebed’ bestaat uit 7 lessen, dus 7 zondagen en een gebedskalender voor thuis.

Een extra element is de ‘mysteriegast’. Een volwassene wordt gedurende het project aan een kind gekoppeld. Die volwassene bidt tijdens het project, elke dag voor het kind. Aan het eind van het project wordt bekend wie de mysteriegast van elk kind was en mogen de mysteriegasts bidden voor hun kind.

Voorbeeld lessen

Onderbouw

Middenbouw

Bovenbouw

Voorbeeld kalenders

Onderbouw
Voorbeeld gebedskalender onderbouw

Middenbouw

Voorbeeld gebedskalender middenbouw
Bovenbouw
Voorbeeld Gebedskalender bovenbouw

Bestellen kalenders en lessen

Losse lessen (groep 3-8)

Doel

De onderwijsmethode biedt 36 tot 38 zondagen per jaar. Daarnaast zijn er in een jaar zondagen over die zelf ingevuld kunnen worden. Zoals voor een project, Kerst, Pasen en Pinksteren. Om tegemoet te komen aan het invullen van losse zondagen, hebben we hier een aantal losse lessen beschikbaar om vrij in te vullen tijdens een jaar.

Overzicht van alle losse lessen

Max Lucado

GRATIS

Middenbouw

Zending

GRATIS

Midden- en Bovenbouw

Pesten

GRATIS

Midden- en Bovenbouw

Schepping
en Evolutie

GRATIS

Midden- en Bovenbouw

Bestellen losse lessen

Lessen Max Lucado
Middenbouw

Diverse lossen lessen
Middenbouw en Bovenbouw

Krachtige leerplannen

Coachende rol kinder- en jeugdwerkers

Volledig online voorbereiden